Hausaufgaben

Méinden, den 27. Januar 2020
-schwammen
-Verbesserungen
Dënsden, den 28. Januar 2020

-Verbesserungen
Mëttwoch, den 29. Januar 2020
-Verbesserungen
D: Test (Adjektive, Steigerung der Adjektive)
Donneschden, den 30. Januar 2020
-Verbesserungen
Freiden, den 24. Januar 2020
-Verbesserungen

Verschiddenes:

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com